“Dolandırıcılık”, “dolandırıcılar”… İnternetteki olumsuz veya zararlı görüşler ifade özgürlüğü kapsamına giriyor

Hakaret mi, ifade özgürlüğü mü? Temyiz mahkemesi, bireylerin mağdur oldukları iddia edilen dolandırıcılıkları bildirdiği bir platformun, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde internet kullanıcılarının sert ve…